Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Feeding and activity time location preferences of horses in a paddock area

VETERINARSKI ARHIV, vol.92, no.2, pp.127-136, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Body Sizes of the Javelin Horses

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, no.4, pp.693-698, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Some Environmental Factors to Race Performance of Purebred Arabian Horses

Kocatepe Veterinary Journal, vol.12, pp.1-6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Calf Births on Working Times of Farm Staff

The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics (EPSTEM), vol.3, pp.139-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Regression Tree Analysis for Predicting Race Performance (Speed) of Thoroughbred Racehorses

International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol.4, pp.1393-1402, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca (Holştayn) Sığırlarda Bazı Süt Verimi Özellikleri ve İlişkili Genlerin Ekspresyonu

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.21, no.3, pp.353-362, 2018 (Other Refereed National Journals)

Some Milk Yield Traits and Related Gene Expressions of Holstein Cattle Raised in Kocas Agricultural Enterprise

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.21, no.3, pp.353-362, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Horse Training in Javelin Sports (Jereed)

International Jounal of Current Research, vol.9, pp.58461-58465, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Protective Effect of Polygonum Cognatum Meissn Ethanolic Extract on Experimental Hemorrhoids in Rats

International Jounal of Current Research, vol.9, no.2, pp.46213-46218, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Esmer ve Siyah Alaca Buzağılarda Sütün Biberon ve Kova ile Verilmesinin Canlı Ağırlık ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.102-108, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cirit Atları Anket Çalışması

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.35-41, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünya ve Türkiye’xxde Yumurtacı Tavukların Yumurta Üretimine Genel Bir Bakış

ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019

The Effects of Calf Births on Working Times of Farm Staff

INTERNATIONAL CONFERENCE ON VETERINARY, AGRICULTURE AND LIFE SCIENCE, 26 - 29 October 2018

Atlarda Mizaç (Temparament) Tipleri

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 25 - 26 August 2018

The Effect of Calf Blanket on Thermoregulation in the Neonatal Period

International Congress on Engineering and Life Science, 26 - 29 April 2018

An Overview on Meat Production of Livestock in the World and in Turkey

International Congress on Engineering and Life Science, 26 - 29 April 2018

Robotic Milking System in Dairy Cattle

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18 - 21 October 2017

Evaluation of perlite sawdust and corncob for bedding material in rats

3th International VETistanbul Group Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Cirit Atlarının Bazı Performans ve Vücut Ölçüleri

IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Aydın, Turkey, 24 - 26 May 2012

Erzurum Bölgesinde Cirit Atı Yetiştiricilerine Yönelik Anket Çalışması

IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Aydın, Turkey, 24 - 26 May 2012

Books & Book Chapters

Atlarda Su Kapları Kullanımı

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.425-442, 2021

Atlarda Yemlik Kullanımı

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-III, Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-145, 2021

Türkiye' de Düz Koşu Yapan At Yarışlarında Verilen İkramiyelere Genel Bir Bakış

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-II, Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.425-445, 2021

At Padokları

in: Veteriner Hekimlikte Güncel Yaklaşımlar, Yıldız Gültekin, Durna Aydın Özlem, Editor, Akademiysen Kitabevi, pp.1-24, 2020

Besi Sığırlarında Ekonomik Üretim ve Sağlık Yönetimi

in: Sürü Sağlığı Yönetimi ve Ekonomisi, Prof. Dr. Ömer ÇOBAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-22, 2019

Dünya Süt Üretimi

in: Süt ve Süt Ürünleri, Mustafa Atasever, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-5, 2019

Dünya ve Türkiye’ de Hayvancılık

in: ZOOTEKNİ VE GENETİK, Ahmet YILDIZ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-23, 2018