Education Information

Education Information

 • 2003 - 2011 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Rüşdiye Mektepleri

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English