Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rize de Eğitim Durumu (1923-1980)

History Studies International Journal of History, vol.12, no.3, pp.897-926, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mülkiye Baytar Mektebi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.665-686, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk'ün Öğrenim Gördüğü Manastır Vilayetinde Eğitim

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.359-386, 2013 (National Refreed University Journal)

Osmanlı'da Ziraat Eğitimi Halkalı Ziraat Mektebi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.12, no.21, pp.183-200, 2011 (National Refreed University Journal)

Bir Nizamname Örneği: Halkalı Ziraat Mektebi Nizamnamesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.117-130, 2010 (National Refreed University Journal)

Rüşdiye Mekteplerinde Tarih Dersi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,, no.25, pp.439-462, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kala-i Sultaniye (Çanakkale) Sancağında Eğitim Kurumları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.237-252, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzurum Maarif Meclisi ve Maarif Müdürlüğünün Osmanlı Taşra Eğitim Yönetimindeki Yeri ve Önemi

Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 12 March 2018, pp.798-810

1923-1950 Yılları Arasında Erzincan’da Eğitim

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.400-412

Baytarlık Eğitiminde Bir Adım: Mülkiye Baytar Mektebi

2nd International Symposium on History Education, Trabzon, Turkey, 14 - 16 June 2012

Atatürk ve Ali Fethi Okyar’ın Öğrenim Gördüğü Manastır ve Çevresinde Eğitim

7. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp/Manastır, Macedonia, 17 - 22 October 2011, pp.735-750

Bir Nizamname Örneği: Halkalı Ziraat Mektebi Nizamnamesi

1st International Symposium on History Education, Erzurum, Turkey, 16 - 18 June 2010

Books & Book Chapters

Yakın Çağ Tarihinin Kapsamı ve Kaynakları

in: Tarih Metodolojisi, Yavuz Aslan, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.168-194, 2021

Türk Kültür ve Medeniyetinin İslam Medeniyetine Katkısı

in: Türk Kültür Coğrafyası, Bilgili, Ali Sinan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.396-420, 2020

Selanik Vilayetinde İlköğretim

in: Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Selanik Vilayetinde Eğitim, DEMİREL FATİH, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.43-126, 2019

Türklerde Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Faaliyetler

in: Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi, Gülsoy, E., Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2012

Other Publications