Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Attendance Rates and Exam Results of Karakilise Primary School in R. 1317 – R. 1318 Academic Year

6. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.134-135

Erzurum Maarif Meclisi ve Maarif Müdürlüğünün Osmanlı Taşra Eğitim Yönetimindeki Yeri ve Önemi

Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 12 March 2018, pp.798-810

1923-1950 Yılları Arasında Erzincan’da Eğitim

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.400-412

Baytarlık Eğitiminde Bir Adım: Mülkiye Baytar Mektebi

2nd International Symposium on History Education, Trabzon, Turkey, 14 - 16 June 2012

Atatürk ve Ali Fethi Okyar’ın Öğrenim Gördüğü Manastır ve Çevresinde Eğitim

7. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp/Manastır, Macedonia, 17 - 22 October 2011, pp.735-750

Bir Nizamname Örneği: Halkalı Ziraat Mektebi Nizamnamesi

1st International Symposium on History Education, Erzurum, Turkey, 16 - 18 June 2010

Books & Book Chapters

Okuma Parçaları VII

in: OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I, Mevlüt Yüksel, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.197-230, 2021

Okuma Parçaları VIII

in: OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I, Mevlüt YÜKSEL, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.231-265, 2021

Yakın Çağ Tarihinin Kapsamı ve Kaynakları

in: Tarih Metodolojisi, Yavuz Aslan, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.168-194, 2021

Türk Kültür ve Medeniyetinin İslam Medeniyetine Katkısı

in: Türk Kültür Coğrafyası, Bilgili, Ali Sinan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.396-420, 2020

Selanik Vilayetinde İlköğretim

in: Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Selanik Vilayetinde Eğitim, DEMİREL FATİH, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.43-126, 2019

Türklerde Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Faaliyetler

in: Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi, Gülsoy, E., Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2012

Other Publications