Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakülttesi, Kimya Mühendisi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  A, E ve K vitaminlerinin farmasötik preparatlarda, insan plazmasında ve tavsan plazmasında farklı analitik yöntemlerle miktar analizi

  Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

 • 2003 Postgraduate

  Karbamazepinin UV-Visible Spektrofotometri ve HPLC yöntemiyle miktar analizi

  Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English