Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yapay Zekâ Korkusu Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlama Çalışması

Karadeniz 12th International Conference on Social Sciences, Rize, Turkey, 3 - 05 March 2023

Adaptation Study of the Academic Time Management and Procrastination Scale

2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kırşehir, Turkey, 21 - 23 November 2022, pp.407-408

A Study of Adaptation of Barriers to Forgiveness Scale to Turkish

Başkent International Conference on Multidisciplinary Studies-III, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2022, pp.106

Internet addiction among Turkish adults: Role of some personal factors and internet usage motivations

6 th International “Başkent” Congress on Psysical, Social and Health Sciences, Ankara, Turkey, 27 October 2022

Ageism among Turkish Adults: Predictive Roleof Some Personal and Emotional Factors

3st International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies, Tetova, Macedonia, 26 - 28 August 2022, pp.21

Post-Covid Life Satisfactions of The Elderly: Some Personal Factors, Predictive Role of Depression and Anxiety

3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 26 August 2022, pp.167-168

Relationship between Childhood Traumas and Well-Being: Role of Forgiveness Flexibility

3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 26 - 27 August 2022, pp.167-168

A Study of Adaptation of Forgiveness Self-Efficacy Scale to Turkish Language

3st International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies, Tetova, Macedonia, 26 - 28 August 2022

Mükemmeliyetçilik Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2021

Kendini Affetme İkili Süreç Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirliğin Test Edilmesi

INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2021

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği'nin Ergenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021

Öz-Anlayış Ölçeği Kısa Formunun İlk Psikometrik Bulguları

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021

Covid-19’a Karşı Önleyici Sağlık Davranışlarına Uyum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021

Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Öz-Yeterlilikleri: Sosyal Adalet ve Eşcinsellik Tutumlarının Etkisi

IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance Research in Higher Education, 15 - 17 November 2019

Genel iyi oluş ölçeği kısa formu’nın geçerlik ve güvenirlik çalışması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

The Mediation Role of Related Cognitive Flexibility between Perfectionism and Resilience

20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Turkish adaptation of the unintentional procrastination scale: Validity and reliability studies

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018, pp.627-628

Connor-Davidson resilience scale short form: A scale adaptation study

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018, pp.211-212

Psychometric properties of the coping self-efficacy scale: A validity and reliability study

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018, pp.292-293

The effect of a psychoeducation program on nociting and expressing feelings of forgiveness

27.th İnternational Conference on Educational Sciences, 18 - 22 April 2018, pp.3606-3609

Siber zorbalık ve mağduriyet ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Ergenlikte Travma Sonrası Gelişim: Olgu Sunumu

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 12 - 14 May 2017

Ergenlerde Duygusal Özerklik ve Okul Tükenmişliği: Yapısal Eşitlik Modelliyle Bir İnceleme

26th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Determination of The Life Goals of Adolescents in Terms of Various Variables

2nd International Conference on Social Sciences EducationResearch, 4 - 06 November 2016

Psikolojik Sağlamlık ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

Ergenlerde Öznel Mutluluğun Öznel Zindeliği Yordama Gücü

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

42

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

23

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

17

H-Index (TrDizin)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals