Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İCTİHAD İLE NESH’İN İMKÂNINA DAİR

EKEV Akademi Dergisi, vol.24, no.84, pp.263-290, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’an’da Benzetmelerin Dili

Turkish Studies, vol.13, pp.843-864, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kur’an’da Anlatılan Dünya Hayatının Mahiyeti

Turkish Studies, vol.13, pp.435-455, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kur’an’da ‘İnsan’ Kelimesi: Anlam ve İşaret Alanı

EKEV Akademi Dergisi, pp.97-125, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kur-an a Göre İnsan ın İyilik ve Kötülük Karşısında Tavrı

Journal Of Social Humanities Sciences Research, vol.4, pp.428-434, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur-an’ın Ahiret Tanımları Ve Bağlam Analizleri

The Journal of International Social Research, vol.10, pp.1248-1253, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur-an’ da Anlatılan Tevhide Dirençli Yapıların Temel Karakteristikleri

The Journal of International Social Research, vol.10, pp.746-752, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur-an’ ın Tarihe İlişkin Anlatımlarında Değişime Direnç Göstermenin Yöntemi ve Meşruiyet Kalıpları

İslami İlimler Dergisi, vol.9, pp.123-136, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Tefsir Kültürümüz ve Hoşgörü Yelpazesi

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Uluslararası Sempozyumu, 26 - 28 April 2019

Darbe Anatomisinde Dine Yüklenen Misyonun Mahiyetine Dair

Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Türkiye Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Kur’an’ın Önerdiği Toplumsal Yapının İnşasında Kalkınmanın Temel İlkeleri ve Dinamikleri

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28 - 30 September 2016

SOSYO PSİKOLOJİK AÇIDAN KUR’AN’DA İNSANONURU VE ÖN YARGI İLİŞKİSİ

KUTLU DOĞUM HAFTASI “HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU” SEMPOZYUMU, Turkey, 19 - 21 April 2013

Kur an Kursları ve Medreselerde Kur an Öğretimi ve Hafızlık Eğitimi

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Muş, Turkey, 5 - 07 October 2013, vol.2, pp.727-735

THE CRITERIA VALUES OF THE QUR ANIC REFERENCES FOR ENJOYING PUBLIC RIGHTS

3rd ARAB-TURKISH CONGRESS of SOCIAL SCIENCES, 2 - 04 May 2013

Books & Book Chapters