Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Depolama Raf Sistemlerinde Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Oransal Dönme Rijitlik Değerlerinin Mekanik Modeller ile Belirlenmesi

8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumuna / 8th Internatıonal Steel Structures Symposıum, Konya, Turkey, 24 - 26 October 2019

Application of CFRP and steel materials as continuous spiral reinforcement in RC rectangular columns

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.1089-1096

Betonarme kirişlerde helezonik biçimli geogrid etriye uygulamasının deneysel olarak incelenmesi

3rd International Conference on Advances in Natural Applied Science (ICANAS 2018), Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2018

Betonarme kirişlerde helezonik biçimli etriye uygulamasının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

II. International Rating Academy Congress on Applied Sciences (IRAC 2018), Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018

GFRP ve çelik donatıların yüksek sıcaklık etkileri altında aderans kayıplarının incelenmesi

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.238-247

Güneş enerjisi panellerinin taşıyıcı sistem tasarımı için yapısal eniyileme yaklaşımı

Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.270-280

Yapay sinir ağları kullanılarak betonarme binalarda yumuşak kat düzensizliklerinin tespiti

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.202-209

Rijitlik ve süreksizlik düzensizliklerine sahip betonarme binalarda simetrik perdelerle yapısal davranışın iyileştirilmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3742-3749

Sonlu elemanlar yöntemi ile farklı yükleme durumları altındaki yığma kemerlerin yapısal başarımlarının incelenmesi

5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 1 - 03 October 2015, vol.1, pp.215-226

Examination of a novel approach for the best topology selection on bridge type structures

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27 - 30 September 2010, pp.1-6

Akademik personel yetiştirme sürecini baltalayan sabıkalı istihdam maddesi: 50/d

Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz, Ankara, Turkey, 16 - 18 April 2010, pp.55-62 Sustainable Development

Determination of the best topology for deep beams with web opening by the evolutionary method

8th International Congress on Advances in Civil Engineering, 15 - 17 September 2008, vol.3, pp.481-488

Books & Book Chapters

Evolutionary Structural Optimization—A Trial Review

in: Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms for Engineering Optimization Applications, Carbas Serdar,Toktas Abdurrahim,Ustun Deniz, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.277-308, 2021

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

84

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

6

Project

13

Intellectual Property

7

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals