Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Saltuklu Dönemi Erzurum Kitabeleri

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.359-384, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oldurganlık ve Ettirgenlik Çatı Eklerinin İşlevleri

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dili Çalışmalarında Dizin Meselesi Üzerine

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Journal of Turkish Research Instıtute, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predicates in Poem Hail to Heyder Baba II

Journal of Qafqaz University, pp.107-116, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bil Tasvir Fiilinin İşlevleri

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, pp.1381-1397, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İki Masalda Van Ağzının Genel Ses Özellikleri

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006-2, pp.109-123, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metin Olarak Onuncu Yıl Nutku

Türkoloji Kültürü, vol.2, pp.55-82, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edat ve Zarf Üzerine Bazı Düşünceler

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı, pp.1281-1300, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kısa Mesaj ve Sanal Sohbet Chat Dili

Türk Dili, pp.330-341, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum İş Yeri Adlarında Dil Kirliliği

Türk Dili, pp.519-523, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Kullanılan Yanlış İfadelerden Bazıları

Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, pp.281-286, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Cümle Çözümlemelerinde Deyimler

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.31-35, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gençliğe Hitabe deki İsim ve Sıfat Tamlamaları

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ Özel Sayısı), pp.69-73, 2001 (Other Refereed National Journals)

Cümle Çözümlemelerinde Üç Yöntem Ağaçlandırma Oklama Parantezleme

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Dil Edinimi ve Dil Öğretimi Özel Sayısı, pp.243-250, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sözlük Bilimi Açısından Türkçe Sözlük

Türkiyat Araştırmaları Enstitisü Dergisi, pp.23-34, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çağatay Türkçesi Sözlüklerinden Kelürnâme’nin Özellikleri

O‘zbek mutafakkirlarining til nazariyasiga oid qarashlari, Toskent, Uzbekistan, 15 March 2021

Kitâb-ı Ömr-i Dünyâ’nın Türk Dili Tarihi Açısından Önemi

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, 25 - 28 September 2018

Çatı Kavramı İçinde Sıfır (/-ø-/) Biçim Birimi

Türk Dil Bilgisi Toplantıları-2 Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildirileri, Turkey, 31 October - 01 November 2014, pp.105-113

Yapım Eklerini Çekim Eklerinden Ayıran Ölçütler Nelerdir

Türk Dil Bilgisi Toplantıları-V Türk Dilinde Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2016

/-mA-yA+gör-/ Yapısı

III. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Turkey, 6 - 18 May 2012, pp.163-168

Saltuklu Dönemi Erzurum Kitabeleri

Arap Harfli Yazıtlar ve Ahlat Mezar Taşları Çalıştayı, 6 - 07 June 2014

Mostarlı Derviş Paşa nın Muradname sindeki Gazellerin Dil Özellikleri

Osmanlı’dan Günümüze Bosna Hersek Tarih ve Kültür Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Tuzla, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 June 2010

Books & Book Chapters

Sözlük Bilimi Açısından Kélür-nâme

in: Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Armağan Kitap, Efendioğlu, Süleyman - Kotan, Hüsna, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.173-191, 2020

Kitab-ı Ömr-i Dünya

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, 2018

”Bana Seni Gerek Seni” Yapısı Üzerine

in: Yûnus Emre Kitabı, Orhan Kemâl TAVUKÇU, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.109-137, 2017

Yazışma ve Yazışma Türleri/Resmi Yazı Türleri

in: Yazışma Teknikleri, Kazım KÖKTEKİN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Ali İlhami Türkçe Yazı ve Latin Harfleri

Atatürk Üniversitesi (Mega ofset), Erzurum, 2014