Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Metin Olarak Onuncu Yıl Nutku

Türkoloji Kültürü, vol.2, pp.55-82, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kısa Mesaj ve Sanal Sohbet Chat Dili

Türk Dili, pp.330-341, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Erzurum İş Yeri Adlarında Dil Kirliliği

Türk Dili, pp.519-523, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

/-(I)z-/ Çatı Ekinin İşlevleri

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017, pp.1071-1088

Çağatay Türkçesi Sözlüklerinden Kelürnâme’nin Özellikleri

O‘zbek mutafakkirlarining til nazariyasiga oid qarashlari, Toskent, Uzbekistan, 15 March 2021

Kitâb-ı Ömr-i Dünyâ’nın Türk Dili Tarihi Açısından Önemi

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, 25 - 28 September 2018

Çatı Kavramı İçinde Sıfır (/-ø-/) Biçim Birimi

Türk Dil Bilgisi Toplantıları-2 Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildirileri, Turkey, 31 October - 01 November 2014, pp.105-113

Yapım Eklerini Çekim Eklerinden Ayıran Ölçütler Nelerdir

Türk Dil Bilgisi Toplantıları-V Türk Dilinde Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2016

/-mA-yA+gör-/ Yapısı

III. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Turkey, 6 - 18 May 2012, pp.163-168

Saltuklu Dönemi Erzurum Kitabeleri

Arap Harfli Yazıtlar ve Ahlat Mezar Taşları Çalıştayı, 6 - 07 June 2014

Mostarlı Derviş Paşa nın Muradname sindeki Gazellerin Dil Özellikleri

Osmanlı’dan Günümüze Bosna Hersek Tarih ve Kültür Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Tuzla, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 June 2010

Books & Book Chapters

Söz Dizimi Sorunlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Yansıması

in: Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz Armağanı Türkçeye Saygı, Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR,Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL,Dr. Fatih ÖZTÜRK, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.151-162, 2021 Sustainable Development

Sözlük Bilimi Açısından Kélür-nâme

in: Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Armağan Kitap, Efendioğlu, Süleyman - Kotan, Hüsna, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.173-191, 2020

Kitab-ı Ömr-i Dünya

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, 2018

”Bana Seni Gerek Seni” Yapısı Üzerine

in: Yûnus Emre Kitabı, Orhan Kemâl TAVUKÇU, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.109-137, 2017

Yazışma ve Yazışma Türleri/Resmi Yazı Türleri

in: Yazışma Teknikleri, Kazım KÖKTEKİN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Ali İlhami Türkçe Yazı ve Latin Harfleri

Atatürk Üniversitesi (Mega ofset), Erzurum, 2014