Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EKONOMİK YAPISAL REFORMLARIN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

7. INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS, İzmir, Turkey, 17 - 18 May 2023, vol.1, pp.120-134

TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK YAPISAL REFORMLARIN ÖLÇÜMLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:1990-2021

7. INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS, İzmir, Turkey, 17 - 18 May 2023, vol.1, pp.135-150

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRİMİÇİ DERS KULLANIMININ YAKINSAMA ANALİZİ

NTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2022 (ICOLDE2022), Erzurum, Turkey, 29 November 2022

UZAKTAN EĞİTİMİN KAPSAM EKONOMİSİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

International Congress on Open Learning and Distance Education 2021, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2021

Analysis of Agricultural Production in Turkey in Terms of Production Factors

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, 18 - 19 September 2021, pp.212-215 Sustainable Development

A PANEL DATA ANALYSIS ON ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: THE CASE OF TURKEY

XXI. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, 8 - 10 September 2021, vol.1, pp.140-141 Sustainable Development

AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN TURKEY BASED ON CLIMATE CHANGE PERSPECTIVE

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Turkey, 11 - 12 August 2021, pp.3-4 Sustainable Development

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING FOOD SECURITY IN TURKEY

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Turkey, 11 - 12 August 2021, pp.1-2 Sustainable Development

Ülke Grupları İtibariyle Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2018)

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.94-108 Creative Commons License

Türkiye’de İller Arası Gelir Yakınsaması: Mekânsal Ekonometrik Yaklaşım

20. uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2003-2018)

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2020) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Economies of scale and scope in the higher education: The case of Turkey

IV. European Congress on Economic Issues-, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 November 2018

Wagner Yasasının Alternatif Modeller Aracılığıyla Seçilmiş Ülkeler İçin Test Edilmesi: 1960-2015 Dönemine İlişkin ARDL Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Ulaşım Altyapısının Endüstri İstihdamı Üzerindeki Etkisinin Mekansal Panel Modellerle Analizi: Türkiye İBBS Düzey-2 Bölgeleri Örneği

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Orta Asya Ve Kafkasya Ülkelerinin Türkiye nin Dış Ticareti İçerisindeki Paylarının İdeale Yakın Talep Sistemi İle Analizi

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, 25 - 27 September 2013

Oecd Ülkelerinin Ticaret Paylarının İdeale Yakın Talep Sistemi İle Tahmini

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Türkiye de Antidamping Uygulamalarının Ekonometrik Analizi

13.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 24 - 26 May 2012

Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ve Arıma Modeli ile Döviz Kuru Öngörülerinin Hesaplanması

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics ICEOS-2012, 24 - 26 May 2012, pp.258-259

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastaneleri Polikliniklerinden Hizmet Alan Hastaların Memnuniyeti Araştırması

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.68

Books & Book Chapters

GÖÇÜN EV SAHİBİ ÜLKEYE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - IV, Salih BATAL, Editor, Serüven Yayınevi / Serüven Publishing, İzmir, pp.259-278, 2022

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRİMİÇİ DERS KULLANIMININ YAKINSAMA ANALİZİ

in: SOSYAL, SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ ALANLARINDA AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI, Gökhan Ömeroğu, Meryem Öztürk, Mevlüt Albayrak, Melike Aydemir Arslan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.25-31, 2022

Investigation of Factor Affecting Food Security in Turkey

in: UNDERSTANDING NEW CASES IN MICROECONOMICS: MARKETS AND INDUSTRIES, Mustafa Latif Emek, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.229-254, 2021

Proje Tedarik Yönetimi

in: Proje Yönetimi, Murat Çakıcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.213-230, 2021

A PANEL DATA ANALYSIS ON ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: THE CASE OF TURKEY

in: SÜREKLİLİKTEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE EKONOMİ, Orhan ELMACI, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.67-81, 2021

AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN TURKEY BASED ON CLIMATE CHANGE PERSPECTIVE

in: CLIMATE-SMART AGRICULTURE FOR THE REAL GREEN REVOLUTION, Ahmet ÇELİK, Editor, iksad publishing house, pp.151-172, 2021

ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN TURKEY IN TERMS OF PRODUCTION FACTORS

in: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND LIVESTOCK FOR FOOD SECURITY UNDER THE CHANGING CLIMATE, Mehmet Fırat BARAN,Korkmaz BELLİTÜRK,Ahmet ÇELİK,Tefide KIZILDENİZ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.293-314, 2021 Sustainable Development

UZAKTAN EĞİTİMİN KAPSAM EKONOMİSİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

in: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE AÇIK ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM, Melike ARSLAN, Gökhan ÖMEROĞLU, Asiye ATA, Mevlüt ALBAYRAK, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, pp.77-88, 2021

Proje Kalite Yönetimi

in: Proje Yönetimi, Murat Çakıcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.195-212, 2021

UZAKTAN EĞİTİMİN KAPSAM EKONOMİSİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

in: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE AÇIK ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM, Melike ARSLAN,Gökhan ÖMEROĞLU,Asiye ATA,Mevlüt ALBAYRAK, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.77-88, 2021

An Empirical Assessment Of Agricultural Productivity In Turkey Based On Climate Change Perspective

in: Climate-Smart Agriculture For The Real Green Revolution, Çelik Ahmet, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.151-172, 2021

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING FOOD SECURITY IN TURKEY

in: UNDERSTANDING NEW CASES IN MICROECONOMICS: MARKETS AND INDUSTRIES , Mustafa Latif EMEK, Editor, iksad publishing house, pp.229-254, 2021

Economies of Scale and Scope in the Higher Education: The Case of Turkey

in: Economic Issues: Global and Local Perspectives, Selçuk Koç,Sema Yılmaz Genç,Vahit Ferhan Benli, Editor, Cambridge International Science Publishing , Cambridge, pp.99-106, 2019

Toplantılarda Kayıt Tutma Yöntemleri

in: Zaman ve Toplantı Yönetimi, , Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

Türkiye'de Elektrik Enerjisi Talebi Tahmini ve Elektrik Tüketimi ile Cari Açık İlişkisi

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya İle Ekonomik İlişkiler, Dürdane Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk, Editor, İmaj Yayınevi Ankara, Ankara, pp.205-222, 2016

Türkiye'de Elektrik Enerjisi Talebi Tahmini ve Elektrik Tüketimi ile Cari Açık İlişkisi

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler, Dürdane Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk, Editor, İmaj Yayınevi Ankara, Ankara, pp.205-222, 2016

Sağlık Ekonomisi

in: Sağlık Planlaması, Ensar Ağırman, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-15, 2016

Metrics

Publication

58

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

20

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals