Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Tuz Stresi Altındaki Ekmeklik Buğday Genotiplerinde (Triticum aestivum) Tolerans ve miRNA Hedef Genlerinin İfade Seviyeleri

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji

 • 2012 Postgraduate

  Malathion ve glifosatin Triticum aestivum (buğday) üzerindeki genetik ve epigenetik etkilerinin moleküler yöntemler ile belirlenmesi

  Ataturk University