Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Santral Venöz Katetere Bağlı Plevral Efüzyon Olgu Sunumu

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Uzman Hasta Programları

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Hemşirelerin Mesleki Tutumlarının İncelenmesi Antalya Örneği

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 3 - 05 June 2013

Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

1. Temel Hemşirelik Bakımı kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2010

Son dönem böbrek hastaları ve bakıcılarında yorgunluk

14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2004

Hasta doyum anketinin kültürel adaptasyonu

Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2004

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizli Hastalarda Yalnızlık Depresyon Ve Sosyal Destek

2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 September 2003, pp.140

Books & Book Chapters

Görme

in: Hemşireler için Bir bakışta Fizyoptoloji, Prof. Dr. Fatma TÖRE, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.1-197, 2020 Creative Commons License

Stres Yuklenmesi, Bogulma Riski, Cerrahi İyilesmede Gecikme

in: Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Karahan A,Kav S, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.344-357, 2019

Stres Yüklenmesi

in: Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Azize Karahan, Sultan Kav, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.344-346, 2019

Boğulma Riski

in: Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Azize KARAHAN, Sultan KAV, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.346-350, 2019

Hasta Dosyalarının Standardizasyonu ve Dosyalama İşlemleri

in: Tıbbi Dökümantasyon, Mağfiret KAŞIKÇI, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Dokümanlar

in: Tıbbi Dokümantasyon, Mağfiret Kaşıkçı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

in: İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ, Nadiye ÖZER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Üriner Boşaltım

in: Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Hicran Bektaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.595-659, 2015

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

94

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

106

H-Index (Scopus)

5

Project

41

Intellectual Property

8

Thesis Advisory

12

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals