Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Improvement of the comfort perception scale in oral mucositis.

Japanese journal of clinical oncology, vol.51, no.11, pp.1636-1642, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

The Relationship Between Psychosocial Adjustment and Coping Strategies Among Patients With Multiple Sclerosis in Turkey.

Journal of the American Psychiatric Nurses Association, vol.23, pp.113-118, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Reliability and Validity of the Spiritual Care-Giving Scale in a Turkish Population.

Journal of religion and health, vol.56, pp.63-73, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Development of the scale of hygiene behaviors for nursing students

BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY, vol.15, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Development of the Attitude Scale for Nursing Profession

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.17, no.5, pp.518-524, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

KNOWLEDGE LEVELS OF NURSES WORKING IN INPATIENT INSTITUTIONS IN ERZURUM PROVINCE REGARDING CENTRAL VENOUS CATHETER CARE

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, pp.468-477, 2021 (National Refreed University Journal)

Satisfaction Levels of Cardiac Patients From Oral Anticoagulant Treatment

International Journal of Caring Science, vol.11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nursing Students’ Perceptions of Spirituality and Spiritual Care

International Journal of Caring Science, vol.10, pp.1136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PARALİZİ VE ENJEKSİYON UYGULAMALARI

BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.38-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.14, pp.45-51, 2017 (Other Refereed National Journals)

Reliability and Validity of the Turkish Version of the Moral Development Scale for Professionals

International Journal of Caring Science, vol.9, pp.770-780, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The students cleaning and hygiene perceptions of a secondary boarding school in Erzurum

Balıkesır Health Sciences Journal, vol.5, pp.7-12, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Role of Nurse in a complication of Central Venous Catheterization: Case Report

Balıkesır Health Sciences Journal, vol.5, pp.135-137, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nurses Vıews On Theır Professıon And Job Satısfactıon AQualıtatıve Study

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.79-84, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Oral İlaç Uygulama Güvenliğini Tehdit Eden Faktörlerin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.28-43, 2015 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Nurses Attitudes about The Nursing Profession in SouthernTurkey

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.665-672, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin İndirekt Arteriyel Kan Basıncı Ölçüm Basamaklarına Uyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.86-94, 2015 (Other Refereed National Journals)

Nurses Views on Their Profession and Job Satisfaction A Qualitative Study

BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, pp.79-84, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ahlaki Gelişim Ve Hemşirelik

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.948-958, 2014 (Other Refereed National Journals)

The relationship between cancer patients perception of nursing care and nursing attitudes towards nursing profession

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.1, pp.16-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Üniversite son sınıf öğrencilerinde aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı

İstanbul üniveristesi Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.17, pp.158-165, 2009 (Other Refereed National Journals)

Son dönem böbrek hastaları ve bakım vericilerinde yorgunluk ve depresyon

Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi, vol.4, pp.47-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin işlevlerinin değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları

Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.16, pp.165-171, 2008 (Other Refereed National Journals)

Smoking habits of the final grade students at Atatürk Universıty in Erzurum

Turkish Thoracic Journal, vol.9, pp.93-98, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Santral Venöz Katetere Bağlı Plevral Efüzyon Olgu Sunumu

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Uzman Hasta Programları

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Hemşirelerin Mesleki Tutumlarının İncelenmesi Antalya Örneği

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 3 - 05 June 2013

Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

1. Temel Hemşirelik Bakımı kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2010

Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 September 2007

Son dönem böbrek hastaları ve bakıcılarında yorgunluk

14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2004

Hasta doyum anketinin kültürel adaptasyonu

Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2004

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizli Hastalarda Yalnızlık Depresyon Ve Sosyal Destek

2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 September 2003, pp.140

Klinik hemşireleri gözüyle öğrenci hemşireler

I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Turkey, 12 - 14 May 2002

Books & Book Chapters

Görme

in: Hemşireler için Bir bakışta Fizyoptoloji, Prof. Dr. Fatma TÖRE, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.1-197, 2020 Creative Commons License

Stres Yuklenmesi, Bogulma Riski, Cerrahi İyilesmede Gecikme

in: Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Karahan A,Kav S, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.344-357, 2019

Stres Yüklenmesi

in: Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Azize Karahan, Sultan Kav, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.344-346, 2019

Boğulma Riski

in: Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Azize KARAHAN, Sultan KAV, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.346-350, 2019

Hasta Dosyalarının Standardizasyonu ve Dosyalama İşlemleri

in: Tıbbi Dökümantasyon, Mağfiret KAŞIKÇI, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Dokümanlar

in: Tıbbi Dokümantasyon, Mağfiret Kaşıkçı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

in: İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ, Nadiye ÖZER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Üriner Boşaltım

in: Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Hicran Bektaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.595-659, 2015