Education Information

Education Information

 • 1988 - 1993 Doctorate

  Kafkas University, Instıtute Of Health Scıences, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1984 - 1988 Postgraduate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Kars ve çevresinde, sığırlarda, Brucella Abortus`a karşı oluşan antikorların ELISA ve diğer serolojik yöntemlerle (RBPT, SAT, MRT) saptanması ve sonuçların karşılaştırılması

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

 • 1988 Postgraduate

  Bölgemiz Sütlerinin Bakteriyolojik ve Antibiyotik Yönünden İncelenmesi,

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English