Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Endüstriyel Pazar Ortamı Olarak Film Festivalleri Başvuru Siteleri

3.Film Festivalleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 April 2023, pp.83-84 Creative Commons License

Erzincan Tanıtım Filmlerinde Sunulan Erzincan Şehir İmajı Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.1063-1074 Creative Commons License

Tiyatro Oyunundan Sinemaya Uyarlama Yedi Kocalı Hürmüz

Uluslararası Oyun Ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.638-645 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Cani Filmi Üzerinden Aileen Wuornos Karakterine Yönelik Bir İnceleme

in: Kişilik Bozukluklarının Sinemada Temsili, Semra Kotan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.69-96, 2022

Bir Distopya Kâbusu Olarak İktidarın Gözleri: Azınlık Raporu Filmindeki İktidar ve Gözetim Temsilleri Üzerine Bir İnceleme

in: Kıyamet Senaryoları Sinemada Distopik Anlatılar, Semra Kotan, Editor, Literatür Yayıncılık, Konya, pp.87-104, 2022

Ünite 7: Uluslararası Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortam ve Araçlar

in: Uluslararası Halkla İlişkiler, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2017

Bornova Bornova'da Kendini GerçekleştirememeProblemi ve Bastırılmış Ötekilik

in: Gözdeki Kıymık Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri, Köse, Hüseyin; İpek, Özgür, Editor, Metis Kitap, İstanbul, pp.360-377, 2016