Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Expertise In Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1992 - 1995 Post Doctorate of Medicine

  Ataturk University, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

 • 1989 - 1995 Undergraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2005 Expertise In Medicine

  Helicobacter pilori Enfeksiyonunun Gastrik Epitelyal Apoptozis Üzerindeki Etkisi

  Ataturk University, Tıp Fakültesi

 • 2002 Expertise In Medicine

  Özofagus ve Mide Kanserli Hastalarda Eritrosit Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Lipid Peroksidasyon Düzeyleri Sustainable Development

  Ataturk University, Tıp Fakültesi