Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Erzurum Technical University, Faculty Of Scıence, Department Of Molecular Bıology And Genetıcs, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Radyoterapi Uygulanmış Ratlarda Farklı Flavonoid Bileşiklerin Koruyucu Etkisinin Biyokimyasal Olarak Araştırılması Sustainable Development

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Sivil Savunma Uzmanlığı Katılım Sertifikası

  Occupational Health and Safety , Ataturk University

 • 2021Temel Hijyen Eğitimi

  Personal Evolution , Atatürk Üniversitesi

 • 2021 Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

  Personal Evolution , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2021Proje Hazırlama Eğitim Programı

  Vocational Training , ATATÜRK UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURE

 • 2021CRISPR-Cas: Gen Düzenleme Uygulamalar

  Vocational Course , Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Yayım Merkezi (IFBBC)

 • 2020Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Vocational Course , Atatürk Üniversitesi

 • 2017Etkili İletişim, Diksiyon ve Beden Dili

  Personal Evolution , Rodos Grup

 • 2016Protein Ekspresyonu ve Enzim Biyoteknolojisi Uygulamalı Eğitimi

  Vocational Training , Erzurum Teknik Üniversitesi

 • 2014Qiagen marka Tissuelyser LT, Sensoquest marka Labcycler ve Meastrogen marka Slider Imager cihazlarının eğitim sertifikası

  Vocational Training , ATQ /QIAGEN

 • 2013Bio-Rad marka Mini-Sub Cell GT, Mini Protean Tetra ve Powerpac Basic cihazlarının eğitim sertifikası

  Vocational Training , Erzurum Technical Chemistry and Medical