Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2023 - Continues Raportörlük

    Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler