Education Information

Education Information

 • 1996 - 1999 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 1994 - 1996 Masters (Non-Thesis)

  Wichita State University, Graduate School , Economics, United States Of America

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Türkiye'de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Doğrusal Harcama Sistemi Yaklaşımıyla Analizi

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat/İktisat Teorisi

 • 1992 Postgraduate

  Erzurum'da Tüketim Harcamalarının Ekonometrik Analizi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat/İktisat Teorisi