Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I. Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Çocuk ve Kadınları Sorunu

Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış Tarih-Siyaset -Hukuk, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2017, pp.405-416

Ermenilerin Tehcirden Dönüşü

Tarihsel Veriler Temelinde 1915 Olaylarına Hukuki Bakış, Ankara, Turkey, 08 May 2017, pp.199-228

Kars Antlaşması ve Günümüze Yansımaları

First International Forum of the Caucasus Studies Scholars, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 April 2017, pp.73-79

Henry Morgenthau ve Onun Türk Zaferi Hakkındaki Görüş ve Endişeleri

Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 September 2016

I Dünya Savaşı Öncesi İran da Türk Rus Rekabeti

Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), İzmir, Turkey, 12 - 15 November 2015

İşgalden Kurtuluşa Erzurum

Kurtuluşunun 94 ve 95. Yıldönümünde Erzurum Panel Bildirileri, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2013, pp.107-113

Gümrü ve Moskova Antlaşmalarına Göre Nahçıvan

Moskova ve Kars Antlaşmaları, Ardahan, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.267-280

Türk Sovyet İlikilerinin Oluşumunda Nahçıvan Faktörü

Tarihi İpek Yolu ve Nahçıvanın İktisadi-Medeni Alakalarıın İnkişafı Meseleleri Beynelhalk İpekyolu, NAHÇIVAN, Azerbaijan, 16 - 17 October 2015, pp.48-49

Yeni Belgeler Işığında Nahçıvan Hukukunun Oluşumuna Bakış ve Ankara nın Bir Kararnamesi

XVI. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 22 September 2010, vol.2, pp.95-107

Albay William Haskel ve Ermenistan Yüksek Komiserliği Misyonu

19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2015

Atatürk ün Hocası Manastırlı Tevfik Bilge Bey

YEDİNCİ ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 17 - 22 January 2011, vol.3, pp.2275-2290

Demokratik Azerbaycan Kuvvetlerinin Anadolu ya Gelmesi Meselesi 1920

17. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2014

Emperyalizmin Kıskacından Muhtariyete Nahçıvan 1919 1921

Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti 90. Kuruluş Yıl Dönümü Hakkında Beynelhalk Sempozyum, Azerbaijan, 4 - 06 July 2014

1918 Yılında Osmanlı Devleti ve Ermeni Meselesi

Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 2002, pp.395-400

Zihinlerde Yaşatılan Göç

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum 1. Uluslar Arası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 23 - 25 July 2002, pp.53-65 Sustainable Development

Trabzon da Tehcir ve Sonrası Azınlıklara Dair Çeşitli Problemler

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil –Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 May 2001, pp.521-526

Rum ve Ermenilerin İzmit ve Adapazarı Bölgesinden Tehciri ve Yeniden İskanları

I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempzoyumu, Sakarya, Turkey, 21 - 22 June 1998, vol.1, pp.126-132

Tehcirden Dönen Rum ve Ermenilerin İskânı

Uluslararası İkinci Atatürk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 11 January 1991, vol.2, pp.1097-1110

Books & Book Chapters

I. Dünya Savaşı’nda Trabzon’xxdan Müslüman Göçü

in: I. Dünya Savaşı’nda Karadeniz ve Kafkasya (Askerî, Siyasî ve Sosyal Gelişmeler), Prof. Dr. Mehmet Okur, Doç. Dr. Bahadır Güneş, Yrd. Doç. Dr Ülkü Koksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.425-440, 2017

Tehcir Uygulamasının Ardında Kalan İki Mesele Kimsesiz Ermeni Çocuk ve Kadınları ve Geride Kalan Mallar

in: 1915’e Hapsedilen Tarih Ermeni Meselesi, Prof. Dr. Feridun ATA, Editor, Gençlik Kitabevi, Konya, pp.185-208, 2016

Sovyet Azerbaycan'ı

in: Çağdaş Türk Dünyası, Ahmet Kanlıdere, İlyas Kemaloğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.56-78, 2014

Expert Reports

Erzincan ve Erzurum da Ermeni Vahşeti 1918

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.19, pp.1-10, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

1895 Trabzon Ermeni İsyanı ve İsyancıların Sosyo Ekonomik Siyas Kültürel Kökenleri

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, pp.75-118, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DEMİRYOLU ULAŞIMININ ERZURUM A KATKILARI

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.255-272, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Metrics

Publication

37

Project

1

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals