Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Halîm Berekât ve Eserlerinde Öne Çıkan Sosyal İmgeler

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017

Çağdaş Ürdün Romancılığında Gâlib Helesâ

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016

Çağdaş Lübnan Edebiyatında Lebîbe Hâşim

IV. ULUSLARARASI DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU: KADIN TEMASI, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2015

Books & Book Chapters

TÂHÂ HÜSEYİN’İN ŞECERATU’L-BU’S ADLI ROMANININ TEKNİK VE TEMATİK YÖNDEN İNCELENMESİ

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI II, Yasin TOPALOĞLU,ASUMAN GÖKHAN,HÜMEYRA ÖZYURT, Editor, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, pp.95-126, 2022

Târih-i Felsefe

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2021

Çağdaş Lübnan Edebiyatında Lebîbe Hâşim

in: DOĞU EDEBİYATINDA KADIN, Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ, Editor, DEMAVEND YAYINEVİ, İstanbul, pp.38-45, 2016

SONLAR

FENOMEN YAYINCILIK, Erzurum, 2015

Metrics

Publication

29

Project

7

Thesis Advisory

19
UN Sustainable Development Goals