Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2018 Demir, O., Demir, N., Aksoy, A., 2018. Comparison of Consumer Gender on the Effect of Shopping Mall Behavior. I. International Agricultural Sciences Congress, 9-12 May, Van.

  Attendee

  Turkey

 • 2018 Aksoy, A., Demir, N., Demir, O., 2018. Determination of the Factors Affecting the Purchase Behavior of Tractors of Farmers in Erzurum Region, 9-12 May, Van.

  Attendee

  Van, Turkey

 • 2017 Demir, N., Aksoy, A., Demir, O., Çetinkaya, M., 2017. Women's Labor Force in Potato Production. II. International Iğdır Symposium (October, 9-11), Igdir.Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2017 International Iğdır Symposium (October, 9-11), Igdir.

  Session Moderator

  Iğdır, Turkey

 • 2017 Demir, N., Aksoy, AS., Demir, O., Mokhtari, Z., 2017. A Research on Factor Determination Affecting Consumer Preference on Medical and Medicinal Plants in Erzurum and Bingöl. II. International Iğdır Symposium (October, 9-11), Igdir.

  Attendee

  Iğdır, Turkey

 • 2017 Ertek, N., Demir, N., Aksoy, A., 2017. Some Indicators of Business Managers and Enterprises Benefiting from Forage Plant Supports in Cattle Breeding Enterprises in TRA. II. International Iğdır Symposium (October, 9-11), Igdir.

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Çetinkaya, M., Demir, N., 2017. Farmer Approaches to the Impact of Wind Power Plants on Crop Farming in Kirsehir Province. II. International Iğdır Symposium (October, 9-11), Igdir.

  Attendee

  Iğdır, Turkey

 • 2017 Aksoy, A., Demir, N., Sari, M.M., 2017. Perceptions of Dairy Farmers in TRA2 Region About Agricultural and Rural Development Support Institution (TKDK)’s Project Support. II. International Iğdır Symposium (October, 9-11), Igdir.

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Kadanalı, E., Demir, N., 2017. Factors Affecting Consumer’ Preferences for Purchase Place of Local Food Products. 2 nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (April 18-21), Antalya.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 Kadanalı, E., Demir, N., Dağdemir, V., 2016. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Etkili Olan Faktörler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (12-14 Ekim), Ağrı.Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Mokhtari, Z., Demir, N., Sarı, M. M., 2016. Effects of Increase of Energy Resources in Iran on Agrıculture Sector And Publıc Welfare. 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (September 26-28), Warsaw, Poland.Sustainable Development

  Attendee

  Poland

 • 2015 Bilgic, A., Işgın, T., Demir, N., Güler, İ., O., 2015. Estimating Tobacco Demand in Turkey Using a Censored Double-Hurdle Model with Pooled Data 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (07-12 Mayıs), Edirne.

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 2015 Demir, O., Demir, N., Tan, S., 2015. Dünyada Mevcut Trendler Doğrultusunda Türkiye Şeker Piyasasına Genel Bir Bakış. 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (14-15 Mayıs), Karabük.

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Ertek, N., Demir, N., Aksoy, A., 2015. Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği. 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (14-15 Mayıs), Karabük.

  Attendee

  Karabük, Turkey

 • 2013 Aksoy, A., Demir, N., Dagdemir, V., 2013. TRAI Bölgesi Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Tarımsal Üretim Arasındaki ilişkinin Belirlenmesi Üzerine Çalışma. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi (25-27 Eylül), Ağrı.Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Demir, N., Aksoy, A., Dagdemir, V., 2013. Ağrı İlinde Üreticilerin Hayvancılık İle İlgili Eğitimlere Katılma İsteklerinde Etkili Olan faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi(25-27 Eylül), Ağrı.

  Attendee

  Ağrı, Turkey

 • 2012 Demir, N., Öztürk, F., G., Topcu, Y., 2012. Tekirdağ İlinde İşletmecilerin Ürettikleri Sütü Değerlendirme Kararında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştirma. Uluslararası Tarım Gıda ve Gastronomi Kongresi (15-19 Şubat), Antalya.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2012 Topcu, Y., Demir, N., 2012. Willingness to Buy Branded Local Food Products of The Consumers: The Case of Ispir Sugar Bean As A Local Food Product. Uluslararası Tarım Gıda ve Gastronomi Kongresi (15-19 Şubat), Antalya.

  Attendee

  Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 79

h-index (WOS): 5