Education Information

Education Information

  • 1993 - 1999 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

  • 2006 Postgraduate

    İşyeri Ergonomisinin Örgütsel Stres Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama

    Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetin Ve Organizasyon