Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Lisansüstü İslam Tarihi/Siyer Çalışmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

in: II SİYER ÇALIŞTAYI Siyer Öğretimi Lisans ve Lisanüstü Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali Aloğlu, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.81-124, 2016

Other Publications