Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Turkey

 • 1993 - 1998 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Erzurum İli Yukarı Pasin Ovası Topraklarının Sıkışma Duruymlarının Belirlenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

 • 1998 Postgraduate

  Toprakların Isısal Özelliklerinin Matematik Model İle Belirlenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English