Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  DENEYSEL BEYİN TÜMÖRÜ MODELİNDE Inula helenium EKSTRELERİNİN ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji

 • 2011 Postgraduate

  Bazı Yenilebilen Böceklerin in vitro Genotoksik ve Oksidatif Etki Potansiyellerinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English