Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2018 Postgraduate

  Ataturk University, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ad, Turkey

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Ataturk University, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Soğuk Stresi Uygulamalarının Rat Karaciğeri Üzerindeki Morfolojik Etkilerinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Ad

 • 2017 Doctorate

  Myrtus Communis L. Bitkisinin Meyvesinden Elde Edilen Uçucu Yağın HUVEC Hücre Hattında LPS İle İndüklenen Endotoksemiye Bağlı Hücre Hasarına Etkilerinin Biyokimyasal Olarak Araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ad

 • 2013 Postgraduate

  Meyan Kökü (Glycyrrhiza Glabra) Ve Karanfil (Syzygium Aromaticum) Baharatlarından Elde Edilen Ekstraktların İnvitro Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ad

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2021Afet Farkındalık Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 • 2019Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi ve Veri Analizi Eğitim Semineri

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2018ilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı: 1. Mendeley’

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2018Teoriden Pratiğe miRNA Kursu

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2018Sivil Savunma Uzmanlığı

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2017Microsoft Excel ve R Kursu

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2017Klinik laboratuvarda LC-MS/MS kullanımı

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2017TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2015Nutrigenomik Çalıştayı

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2015Cell Culture and Moleculer Bıology Research Course

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2015Akademik Düzeyde Tübitak Proje Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2014Workshop on Determining Antioxidants as Reactive Species Scavengers’

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Research Methodology Course

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2014laç Üretiminde Kalite Kontrol ve ARGE cihazlarındaki Yeni Teknolojiler

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2012Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi

  Education Management and Planning , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2012Psikyatride Kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri’

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi