Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  N-BAZ KARIŞIK LİGANTLI YAPILARIN SENTEZİ ve YAPILARININ, SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN EPR TEKNİĞİ ile BELİRLENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/ Atom Ve Molekül Fiziği

 • 2003 Postgraduate

  BAZI CAMSI YAPILARIN EPR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/ Atom Ve Molekül Fiziği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English