Education Information

Education Information

 • 1996 - 2004 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Kamu borçlarının iktisadi etkileri ve Türkiye örneği (1980-2002)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd

 • 1996 Postgraduate

  Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma iktisadi etkileri ve Türkiye'de kamu borçlarının tahlili (1980-1995)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English