Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A valuable bee product for apitherapy: Bee bread (perga)

International Eurasian conress on natural nutrition and healthy life 2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.1208

Türkiye’xxde doğal ballı bitkiler florası ve polen-bal potansiyeli ilişkileri

International Eurasian conress on natural nutrition and healthy life 2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.1208

Using Plant by Product in Pharmaceutical, Medical, and Cosmetic Products

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam ZirvesiKongre Sergi, 12-15 Temmuz 2018, Ankara-Türkiye, 12 - 15 July 2018

Potansiyel Biyolojik Aktif Optikçe Saf Sülfonamit Türevlerinin Tek Kapta Setezi

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 March 2018

New Routes to Oxazolidinones Derivatives

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 March 2018

Apiterapi İçin Değerli Bir Arı Ürünü: Perga (Arı Ekmeği)

1. Uluslaarası katılımlı Apiterapi KOngresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2017

Yeni Bir Yöntemle Cis-Epoksit Bileşiklerinden Karbamat ve Karbonat Sentezi

Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Yeni Bir Yöntemle Halohidrin ve Diollerden Karbamat ve Karbonat Sentezi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 03 April 2017

Synthesis and Reactivity of Allylic Azidosulfonyl Carbamate

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry-II, Aydın, Turkey, 21 - 24 March 2016

A Novel Synthesis Cyclic Oxazolidinon Derivatives with Chlorosulfonyl Isocyanate

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry-II, Aydın, Turkey, 21 - 24 March 2016

The syntheses of chiral binaphtyl iodyl and iodosyl compound

Anatolian conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2015

New routes to cyclic sulfamidates derivatives

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2015

Biyolojik Aktiviteye Sahip Sülfonamit Türevlerinin Sentezi

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014

Mardin Mazıdağı fosfat kayası içinde çözünür organik madde tayini

. Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 14 September 2011, pp.145-152

Mardin Mazıdağı fosfat kayası içinde çözünür organik madde tayini

. Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 14 September 2011, pp.145-152

Meso İmidlerin Yeni Bir Yöntemle Asimetrik Beta Aminoasitlerin Sentezi

25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011

Biyolojik Aktiviteye sahip Oxazolidonların simetrik sentezi

Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 27 June - 02 July 2011

Biyolojik Aktiviteye Sahip Oxazolidonların Asimetrik Sentezi

25. Uluslararsı Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 21 - 25 June 2011

Enantioselective alpha hydroxylation of ketones

Taibah İnternational Chemistry Conference, Taibah, Jordan, 23 - 25 March 2008

Kiral-proto-Quercitol?ün Sentezi

XVIII:Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 5 - 09 July 2004

Paramentanın Sentezi ve Oksidasyon reaskiyonlarının incelenmesi

XV:Ulusal Kimya Kongresi Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 2001, Turkey, 4 - 07 September 2001

Yeni Bir Yöntemle Aminopentollerin Sentezi

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Turkey, 7 - 11 September 1998, pp.396

Yeni Bir Yöntemle Aminopentollerin Sentezi

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Turkey, 7 - 11 September 1998, pp.396

Metoksi ve Asetoksi Azulenlerin Fotooksijenasyonu ve Kimyasal Reaksiyonlarının incelenmesi

” I.Organik Kimya Lisans üstü Öğrenci Sempozyumu Atatürk Üniversitesi ve ODTÜ Kimya Bölümleri ERZURUM, Turkey, 6 - 09 June 1996

3,4-Dihidro-1(2H)-azulenon?un Fotooksijenasyonu ve Bazı dienofiller ile Diels-Alder katılma Reaksiyonları

X. Ulusal Kimya Kongresi Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü BURSA, Turkey, 12 - 15 May 1994

Books & Book Chapters

Benzo-1,4-quinones Substituted with Carbon with Two Heteroatom Bonds

in: SCIENCE OF SYNTHESIS, A.G.GRIESBECK, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.105-113, 2006

Halogen-Substituted Benzo-1,4-quinones

in: Science of Synthesis, A.G. Griesbeck, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.31-49, 2006

Benzo-1,4-quinones Substituted with Carbon with Three Heteroatom Bonds

in: SCIENCE OF SYNTHESIS, A.G.GRIESBECK, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.87-102, 2006

Benzo-1,4-quinones Substituted with Carbon with One Heteroatom Bond

in: SCIENCE OF SYNTHESIS, A.G.GRIESBECK, Editor, GEROG THIEME VERLAG, pp.115-130, 2006

Alkyl Substituted Benzo-1,4-quinones

in: Science of Synthesis, A.G. Griesbeck, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.157-180, 2006

Benzo-1,4-quinones Substituted with Carbon with Three Heteroatom Bonds

in: Science of Synthesis, , Editor, Georg Thieme Verlag , pp.87-102, 2006

Alkynyl-, Aryl-, and Alkenyl- Substituted Benzo-1,4-quinones

in: SCIENCE OF SYNTHESIS, A.G.GRIESBECK, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.131-155, 2006

Benzo-1,4-quinones Substituted with Carbon with One Heteroatom Bond

in: Science of Synthesis, A.G. Griesbeck, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.115-130, 2006

Alkyl Substituted Benzo-1,4-quinones

in: SCIENCE OF SYNTHESIS, A.G.GRIESBECK, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.157-180, 2006

Alkynyl-, Aryl-, and Alkenyl- Substituted Benzo-1,4-quinones

in: Science of Synthesis, A.G. Griesbeck, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.131-155, 2006

Halogen-Substituted Benzo-1,4-quinones

in: SCIENCE OF SYNTHESIS, A.G.GRIESBECK, Editor, GEORGE THIEME VERLAG, pp.31-49, 2006

Benzo-1,4-quinones Substituted with Carbon with Two Heteroatom Bonds

in: Science of Synthesis, A.G. Griesbeck, Editor, Georg Thieme Verlag , pp.105-113, 2006

Episodes in the Encyclopedia

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.157-180, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.105-113, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.131-155, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.105-113, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.157-180, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.105-130, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.131-155, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.87-102, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.105-130, 2006

SCIENCE OF SYNTHESIS

Thieme Chemistry - Georg Thieme Academia Verlag, pp.87-102, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

655

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

659

H-Index (Scopus)

14

Citation (Scholar)

407

H-Index (Scholar)

8

Project

17

Thesis Advisory

6

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals