Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2014 - 2016 Post Graduate

  Ataturk University, Ekonometri/Yöneylem, Turkey

 • 2005 - 2009 Under Graduate

  Firat University, Faculty Of Scıence, Department Of Mathematıcs, Turkey

Dissertations

 • 2015 Post Graduate

  ARALIK KATSAYILI ÇOK AMAÇLI TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE TÜRKİYE'DEKİ EN UYGUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN BELİRLENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/Yöneylem

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English