Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Vilâyât-ı Şarkıyye Ermenilerine Yönelik Sevk ve İskân Uygulamaları (1915-1917)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • 2006 Postgraduate

  I. Dünya Savaşı'nda Erzurum'un Rus İşgaline Düşüşü

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Oxford Kaplan Language School

  Foreign Language , English Language Education