Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - Continues Atatürk Dergisi

    Evaluation Committee Member

  • 2020 - 2022 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

    Committee Member

  • 2018 - 2020 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

    Committee Member

Tasks In Event Organizations