Arş.Gör.

Mehmet GÖDEKLİ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku/Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ceza ve Ceza Usulü Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Anayasacılık Ekseninde Nevi Şahsına Münhasır Bir Düşün ve Devlet Adamı: ”Kemalizm İdeologu” Mahmut Esat Bozkurt

GÖDEKLİ M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.543-601, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türk Ceza Öğretisi ve Uygulamasında Etkin Pişmanlık

GÖDEKLİ M.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.277-360, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türk Ceza Muhakemesinde Maddi Gerçeğe Ulaşmanın Ön Koşulu Olarak Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı

GÖDEKLİ M.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.65, ss.1815-1924, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi 2

GÖDEKLİ M.

Legal Hukuk Dergisi (LHD), cilt.12, ss.73-122, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Telecommunications Presidency

GÖDEKLİ M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.71, ss.511-546, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2012

2012

Töre Saiki İle Kasten Öldürme Suçu TCK m 82 1 k

GÖDEKLİ M.

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Türkiye, 27 - 28 April 2012, cilt.2, ss.609-629

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

GÖDEKLİ M.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

2017

2017

TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

GÖDEKLİ M.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

2017

2017

Kriminoloji

GÖDEKLİ M.

Failin Tehlikeliliği (Ünite 12), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2017

2017

2017

Kriminoloji

GÖDEKLİ M.

Suçluların Tasnifi (Ünite 13), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2017

2017

2017

Kriminoloji

GÖDEKLİ M.

Kriminolojide Mağdur (Ünite 14), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2017

2014

2014

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

GÖDEKLİ M.

İnfaz Organizasyonları ve İnfaz Kurumları (Ünite 8), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2014

2014

2014

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

GÖDEKLİ M.

İnfaz Hukukunun Temel Kavramları (Ünite 1), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2014

2014

2014

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

GÖDEKLİ M.

Hükümlünün Yeri, Hükümlülerin Hakları ve Yükümlülükleri (Ünite 6), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2014

2014

2014

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

GÖDEKLİ M.

İnfazı Gerçekleştirilecek Yaptırımlar (Ünite 3), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2014

2014

2014

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

GÖDEKLİ M.

İnfaza Ara Verilmesi ve Erteleme (Ünite 13), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2014

2014

2014

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

GÖDEKLİ M.

İnfaz Kurumlarının İdaresi, İnfaz Personeli ve İnfazın Denetimi (Ünite 11), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2014

2013

2013

Ceza Hukuku

GÖDEKLİ M.

Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (Ünite 12), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2013

2013

2013

Ceza Hukuku

GÖDEKLİ M.

Ceza Hukukuna Giriş (Ünite 1), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2013

2013

2013

Ceza Hukuku

GÖDEKLİ M.

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (Ünite 13), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2013

2013

2013

Ceza Hukuku

GÖDEKLİ M.

Adliyeye Karşı Suçlar (Ünite 14), , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2013

2011

2011

VERGİLEMEDE ANAYASAL PRENSİPLER

ÇOMAKLI Ş. E. , GÖDEKLİ M.

Savaş Yayınları, Ankara, 2011

2011

2011

VERGİLEMEDE ANAYASAL PRENSİPLER

ÇOMAKLI Ş. E. , GÖDEKLİ M.

Savaş Yayınları, Ankara, 2011