Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Expertise In Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, -, Turkey

Dissertations

 • 2004 Expertise In Medicine

  Üst gastrointestinal sistem yakınmalı hastalarda moleküler ve kültür yöntemleriyle Helicobacter pylori arastırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English