Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Erzurum Yöresi Halılarının Sanatsal Yönden İncelenmesi

21. Yüzyılda Türklerde Sanat, vol.-, pp.132-135, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Erzurum Yöresi Halılarının Sanatsal Yönden İncelenmesi

21. Yüzyılda Türklerde Sanat, vol.-, pp.132-135, 2015 (National Non-Refereed Journal)

ERZURUM YÖREİ HALILARININ SANATSAL YÖNDEN İNCELENMESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, vol.1, no.1, pp.132-135, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ardahan Yöresi Düz Dokumaları

ARIŞ, vol.-, no.7, pp.26-41, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ardahan Yöresi Düz Dokumaları

ARIŞ, vol.-, no.7, pp.26-41, 2012 (Other Refereed National Journals)

Arış Dergisi

Arış, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ardahan Yöresi Halı Dokumaları

Hoca Ahmet Yesevı̇ 2. Uluslararası Bı̇lı̇msel Araştırmalar Kongresı̇., Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.1218-1231

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİHALICILIK EĞİTİM MERKEZİNDE DOKUNAN HALILARIN RENK MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ

VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

TÜRKLERDE HALI SANATI

2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Soayal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.356-370

Türklerde Halı Sanatı

2. Uluslararasy Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.-, pp.356-370

Türklerde Halı Sanatı

2. Uluslararasy Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.-, pp.356-370

Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi’nin Erzurum İli’ne Sosyo-Kültürel Katkıları

Uluslararası V. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Komrat, Moldova, 13 - 16 April 2016, vol.-, no.5, pp.201-207

Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi’nin Erzurum İli’ne Sosyo-Kültürel Katkıları

Uluslararası V. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Komrat, Moldova, 13 - 16 April 2016, vol.-, no.5, pp.201-207

Halı Sanatı Üzerine

21. Yüzyıl Türk Sanatı Lisansüstü Eğitim çalıştayı, Antalya, Turkey, 16 - 22 March 2015

Takılarda Oltu Zümrüt’ü

Batman Ünivrsitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Ulıslararası Katılımlı Bilim Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, vol.-, pp.1101-1116

Takılarda Oltu Zümrüt’ü

Batman Ünivrsitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Ulıslararası Katılımlı Bilim Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, vol.-, pp.1101-1116

Erzurum Aziziye Belediyesi Ve İstanbul Pendik Belediyesinin Ortaklaşa Düzenlenmiş Olduğu İpek Halı Dokumacılığı Kursu

Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011

Gümüşhane Kürtün Bölgesinde İpek Halıcılık

Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu;, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011