Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EARLY PREDECESSORS AND THOUGHT STRUCTURE

Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Sempozyumu, (İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı IX. Eğitim-Öğreti Meseleleri Koordinasyon Toplantısı Ve Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.250-254 Creative Commons License

ANALYSİS OF WORLD AND AFTERLİFE CONCEPTS

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi Sempozyumu, (İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim-Öğreti Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı Ve Sempozyumu, Çorum, Turkey, 6 - 08 September 2002, pp.39-56 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Other Publications