Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Non Academic Experience

 • 2009 - 2014 Uzman Doktor

  Hospital, Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği

Courses

 • Undergraduate MİKOZİS FUNGOİDES

 • Undergraduate EKZEMALAR(DERMATİTLER)

 • Undergraduate CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

 • Undergraduate Prekanserözler ve deri tümörleri

 • Undergraduate ATOPİK DERMATİT

 • Undergraduate OLGU TEMELLİ OTURUM FOTOĞRAF -KLİNİK TANI

 • Undergraduate LAŞMANYAZİS

 • Undergraduate Lepra