Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik/ İç Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Ataturk University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Serum demiri, ferritin, transferrin, total demir bağlama kapasitesi, ansatüre demir bağlama kapasitesi, transferrin saturasyon yüzdesi ve bu tetkiklere diurnal ritmin etkisi.

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik/ İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 1992 Postgraduate

  Erzurum çevre hastanelerinde çalışan hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik/İç Hastalıkları Hemşireliği