Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Context of Social Harmony in Xi's China: Ideological and Systemic Interpretations in Xinjiang

10th Annual Conference on International Studies, Lizbon, Portugal, 13 September 2023

“Chinese Pipeline Politics and It’s Implications on Eurasia”

5th International Conference on Eurasian Politics & Society, IEPAS 2018, İstanbul, Turkey, vol.-

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE “DÜNYA DÜZENİ” KAVRAMI VE DÜNYA DÜZENİ KAVRAMINA ÇİN MERKEZLİ BAKIŞ AÇISI

II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu-Dünya Politikasında Asya, Ardahan, Turkey, 12 - 14 December 2019

Analysis on thr China’xxs Public Policies on the Regional Level: The pattern of Xinjiang Autonomous Region”

Public Policies at the local and regional levels in an international perspective, Opole, Poland, 15 - 17 May 2019

Analysis on the China's Public Policies on the Regional Level: The Pattern of Xinjiang Autonomous Region"

Public Policies at the Local and Regional Levels in an International Perspective, Opole, Poland, 15 - 17 May 2019, vol.-

“China and the Global Financial Markets: A Different Way to be Great Power in International Politics”

2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey, 15 - 16 November 2018, vol.-

“Çin’in Enerji Politikaları ve Afrika’daki Kriz Bölgelerine Etkisi”

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress,, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, vol.-, pp.111-112 Sustainable Development

“Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’da Güç Politikaları: Çin Dış Politikasının Bölge Siyasetine Etkileri”

II. Ortadoğu’da Toplum Siyaset ve Ekonomi Konferansı, İstanbul, Turkey, 24 - 25 March 2016, pp.21-30

“Asya’da Barış ve Güvenliğin Yeni Parametreleri Işığında Çin-Hindistan İlişkileri”

V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Bursa, Turkey, 11 - 12 December 2013, pp.490-536

Books & Book Chapters

ÇİN DIŞ POLİTİKASINDA GELENEKSELİN YENİDEN KEŞFİ: AKILLI GÜÇ STRATEJİSİ

in: BRICS-T Ülkelerinin Akıllı Güç Kapasitesi, Sinem ÇELİK, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.85-100, 2023 Creative Commons License

Karadeniz Havzasının Güvenliğinde Çin’in Rolü: Türkiye ile Olası İş Birliği Unsurlarının Etkisi

in: KARADENİZ: 2022 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Özgür Tüfekçi, Fevzi Kırbaşoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.406-424, 2023

Geniş Karadeniz Havzasında Gelişen Çin-Rusya İş Birliği: Esnek ve Kırılgan İttifak Dönemi

in: KARADENİZ: 2021 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Özgür TÜFEKÇİ,Fevzi KIRBAŞOĞLU, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.435-454, 2022 Creative Commons License

ÇİN DİASPORASININ ÇİN DIŞ POLİTİKASINDAKİ ETKİSİ: Güneydoğu Asya Ülkeleri Örneği

in: DİASPORA ÇALIŞMALARI, Mustafa Tayfun ÜSTÜN, Editor, Orion Akademi, Ankara, pp.321-345, 2022 Creative Commons License

Chinese Energy Policies and Their Impact on Foreign Policy in the Middle East

in: International Energy Policies, Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN, Editor, Cambridge International Science Publishing , Newcastle Upon Tyne, pp.25-43, 2022 Creative Commons License

ÇIN’IN YEREL ULUSLARARASI İLIŞKILER TEORILERI VE ÇIN DIŞ POLITIKASI

in: 21. YÜZYILDA BÜTÜN BOYUTLARIYLA ÇİN HALK CUMHURİYETİ, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın,Dr. Öğr. Üyesi Sina Kısacık,Dr. Öğr. Üyesi Can Donduran, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.542-555, 2022 Creative Commons License

AVRASYA’DA DEĞİŞEN GÜÇ DİNAMİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇİN’İN ORTADOĞU POLİTİKASI

in: ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİDE AVRASYA, Doç. Dr. Arzu AL,Hayri KAYA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.253-270, 2022 Creative Commons License

ŞANGHAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN GENİŞLEME POLİTİKALARI VE EKONOMİ-POLİTİK ETKİLERİ

in: ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİDE AVRASYA, Doç. DR. Arzu AL,Hayri KAYA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.319-333, 2022 Creative Commons License

TURK AND RUSSIAN RELATIONS FROM DISTANT NEIGHBOURSHIP TO CLOSE NEIGHBOURSHIP

in: CONTEMPORARY TURKISH – RUSSIAN RELATIONS FROM PAST TO FUTURE, İlyas Topsakal,Ali Askerov, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.69-86, 2021 Creative Commons License

Uluslararası Sistemde Değişim ve Terörizm: Kavramsal Belirsizlik

in: Türkiye'nin Terörle Mücadelesi: Kavramlar, Örgütler ve Aktörler, Doç. Dr. Göktuğ SÖNMEZ, Editor, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Ankara, pp.25-43, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Geniş Karadeniz Havzası’nda Çin'in Yeniden Konumlanma Stratejisi: 2020

in: KARADENİZ:2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Özgür Tüfekçi, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.412-438, 2021 Creative Commons License

The Effect of Sociopolitical Factors on Women Entrepreneurship: An Analysis on China

in: Regional Differences in Women Entrepreneurship, Esra Sena TÜRKO, Editor, Peter Lang Publishing Group, Berlin, pp.209-223, 2021 Sustainable Development

Çin Merkezli Dünya Düzeni Anlayışını Belirleyen Jeopolitik Yaklaşımlar

in: Jeopolitik Düşünce Büyük Güçler ve Türkiye, M. Cem Oğultürk, Güngör Şahin, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.266-284, 2020 Creative Commons License

Hint Alt Kıtasında Bölünmeye Yol Açan Faktörlerin Değerlendirilmesi

in: Uluslararası İlişkilere Tarihsel Bakış- Prof. Dr. Refet Yinanç'a Armağan, Fırat Purtaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.517-544, 2019 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

43

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals