Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi

  Committee Member

Scientific Refereeing

 • March 2023 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2022 TESAM AKADEMİ

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2022 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2022 Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other journals

 • February 2022 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2021 Bölgesel Araştırmalar Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2021 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi

  Other journals

 • November 2021 Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2021 Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2021 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2021 Bölgesel Araştırmalar Dergisi

  Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations