Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Erzurum Technical University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  AN EXPERIMENTAL EXAMINATION OF THE ENDOWMENT EFFECT IN THE CONTEXT OF TIME SPENT WITH AN OBJECT WITHIN THE BEHAVOORAL ECONOMICS FRAMEWORK Sustainable Development

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

 • 2017 Postgraduate

  Davranışsal iktisat bağlamında karar vericilerin risk davranışlarının deneysel analizi

  Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Yeni Yılda Ekonomiden Beklentiler

  Vocational Training , Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

 • 2023Genç Akademisyenlere Etkili TUBİTAK Proje Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Bingöl Üniversitesi

 • 2022KVKK EĞİTİMİ

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi Veri Yönetim Ofisi

 • 2022Panel Veri Analizi I,II ve III

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi Metodoloji Destek Ofisi

 • 2022AMOS Uygulamalı YEM

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi

 • 2022Gıda Güvenliği Ve Lojistik Eğitimi

  Vocational Training , Habitat Derneği

 • 2022Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Vocational Training , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 • 2022MAXQDA 2022 – Türkçe Yaz Okulu

  Vocational Training , VERBI Software - Consult - Sozialforschung GmbH

 • 2022Eviews ve Gauss Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi Semineri

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi

 • 2022Dijital Üretkenlik Araçları Eğitimi

  Vocational Training , Habitat Derneği

 • 2022Dijital Okuryazarlık

  Vocational Training , Habitat Derneği

 • 2022Dijital Finansal Okuryazarlık

  Vocational Training , Habitat Derneği

 • 2022BLOCKCHAIN OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

  Vocational Training , Habitat Derneği

 • 2021İslam İktisadı Seminerleri

  Vocational Training , İnönü Üniversitesi