Education Information

Education Information

  • 2013 - 2020 Doctorate

    Trabzon University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Kamu Hukuku, Turkey

  • 2011 - 2013 Postgraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Turkey

  • 1999 - 2004 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey