Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Ceza Hukukunda Mağdurların Tazminat Haklarının Gelişimi

First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, Mardin, Turkey, 20 November 2021

International Community: as the Victim of Crimes Against Cultural Property

7th International Conference on Humanities and Educational Research (ICHER 2021), Erzurum, Turkey, 04 September 2021 Sustainable Development

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ KAPSAMINDA ROHİNGYA KRİZİ

AL -FARABI 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.100

Uluslararası Sözleşmelerde Sosyal Güvenlik Hakkı

3. uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

1876 Kanun-i Esasî’de Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenişi ve 1909 Değişiklikleri

1. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kültürel Varlıkların Korunması Bağlamında Rusya-Ukrayna Savaşı

in: Stepler, Dinyeper ve Barut: Rusya-Ukrayna Savaşının Uluslararası Hukuk Veçhesi, Adem Özer, Fatma Taşdemir, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.535-559, 2023

Principle of Non-Refoulement under the European Convention on Human Rights

in: European And International Migration Law, Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK,Elçin AKTAN, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.363-377, 2022 Sustainable Development

Metrics

Publication

16

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals