Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2022 - Continues Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi

    Committee Member