Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Sinop University, Instıtute Of Scıence, Nuclear Engıneerıng And Energy Systems(Interdıscıplınary), Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  SiC altlıklı tek tabaka grafenin 1.8 MeV enerjili proton radyasyonuna maruz bırakılması işleminin SRIM Monte Carlo Kodu kullanılarak modellenmesi ve meydana gelen etkilerin incelenmesi

  Sinop University, Instıtute Of Scıence, Nuclear Engıneerıng And Energy Systems(Interdıscıplınary)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English