Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kış Kentleri İçin Yeni Peyzaj Tasarım Senaryoları; Yıl Boyu Peyzaj/Peyzaj12

Inonu University Journal of Art and Design, vol.10, no.22, pp.44-56, 2020 (Other Refereed National Journals)

Soğuk İklim Bölgeleri İçin Yeni Bir Açık-Yeşil Alan Anlayışı Yıl Boyu Peyzaj/Peyzaj 12

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, pp.64-78, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KIŞ KENTLERİ İÇİN YENİ PEYZAJ TASARIM SENARYOLARIYIL BOYU PEYZAJ/PEYZAJ 12

I. International Winter Tourism Congress (IWTC 2019), Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.131-139

İran Mimarisinin Ayrılmaz Parçası Badgirin Modern Uygulama Örnekleri ve Tasarım Alternatifleri

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design (ISAS WINTER-2019), Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019

Anadolu Selçuklu Mı·marı·sı·nde Avlu Bahçelerı·: Çı·fte Mı·narelı· Medrese Örneğı·

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.252-251 Creative Commons License

A Survey of Green Areas in Tabriz: El-Goli Garden

II. International Iğdır Symposium, Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017

A Study of Determining Quality Lake Urmia in North-Western Iran

MESAEP 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Iğdır, Turkey, 4 - 06 October 2017

Preventing Roof Ice Dam According Iranian Traditional Bathhouses

International winter cities symposium (IWCS), Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.29-41

Books & Book Chapters

İRAN MİMARİSİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ÖRNEĞİ: GELENEKSEL RÜZGAR KULELERİ (BADGİR)

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA YENİ ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, DOÇ. DR. NEZIHAT KÖŞKLÜK KAYA, Editor, Serüven Yayınevi, İstanbul, pp.87-104, 2021 Sustainable Development

İRAN MİMARİSİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ÖRNEĞİ: GELENEKSEL RÜZGAR KULELERİ (BADGİR)

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA YENİ ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, DOÇ. DR. NEZIHAT KÖŞKLÜK KAYA, Editor, Serüven Yayınevi, İstanbul, pp.87-104, 2021

Secret Gardens in Anatolian Seljuk Architecture: Double Minaret Madrasah As An Example

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURAL SCIENCES, Babacan, H., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.331-340, 2018 Creative Commons License

Mimarlık Planlama ve Tasarım

in: CURRENT ACADEMIC STUDIESIN ARCHITECTURALSCIENCES, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2018