Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seramik Teknikleri ve Kültür İlişkisi

I. Uluslararası Iğdır Geleneksel Türk Sanatları Çalıştayı, Iğdır, Turkey, 28 November 2019

Antoni Gaudi ve Çini Seramik Mozaikleri

IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 7 - 11 September 2015

Çağdaş Seramik Sanatında Özgün Tekniklerin Kişisel Üsluplarda Yansımaları

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Sosyal Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.850-859

Erzurum ve Seramik

İpek yolu Ülkelerinin Kültür Diyaloğu Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 May 2016, pp.695-699

Doğanın Organik Formlarının Yansıdığı Seramik Heykeller

3. Uluslararası Sürdürülebilir Yalnızca Barışa Tarafız Doğa-Sanat-Barış Sempozyumu, Tiflis, Georgia, 23 - 30 April 2016

Lakabi Tekniği ve Günümüz Seramik Sanatına Yansımaları

3. Uluslararası Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016

Selçuklu Yapılarındaki Süsleme Amaçlı Tuğlaların Restorasyonu İle İlgili Düşünceler

VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.369-374

Metrics

Publication

13

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

8