Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An enterprise level analysis of the factors affecting beef production

Journal of Animal and Plant Sciences, vol.29, pp.578-584, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

AN ENTERPRISE LEVEL ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING BEEF PRODUCTION

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.29, no.2, pp.578-584, 2019 (Journal Indexed in SCI)

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING STUDENTS' MEDICINAL PLANTS USE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.7, pp.5654-5661, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Marketing margins and economic analysis of the mandarin market in Turkey

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.51, no.2, pp.119-125, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Analysis and Marketing Margins of Chickpea Prices in Turkey

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.35, no.1, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, pp.1-7, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

ERZURUM İLİNDE TÜKETİLEN EN UYGUN ELMA ÇEŞİDİNİN BELİRLENMESİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.245-264, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Çay Üretiminde Üretici Geliri ve Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Artvin İli Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.363-371, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, vol.21, pp.123-132, 2018 (National Refreed University Journal)

The Effect of the Social Capital on the Life Satisfaction in Rural Areas

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, vol.21, pp.123-132, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Erzurum İlinde Tüketicilerin Elma Çeşidi Tercihi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.107-119, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of The Factors Affecting The Cooperative Membership of The Cattle Enterprises: The Case of TRA Region

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.30, no.1, pp.38-45, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sığırcılık işletmelerinde kooperatife üyeliği etkileyen faktörlerin analizi:TRA 1 bölgesi örneği

ALINTERİ ZIRAİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.1-8, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Research On Determining The Effective Factors on The Students to Choose Education of Agricultural Economics: Case of Erzurum Atatürk University

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015