Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİ MEDYADA ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLAR: YOUTUBE ÇOCUK KANALLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ANADOLU 4.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.220-241

KAMUSAL ALANDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: “NEDİR NE DEĞİLDİR” PROGRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SELÇUK 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Konya, Turkey, 07 June 2020, pp.281-307 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

in: SPOR VE İLETİŞİM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, TOZOĞLU Erdoğan,YILMAZ Adem,DURSUN Mücahit,ÇELİK YILMAZ Nihan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.31-48, 2023

Pandemi Döneminde Oyun: Youtube Oyun Videolarının Nitel İçerik Analizi ile Değerlendirilmes

in: COVİD 19 SÜRECİNİN SAĞLIKLIYAŞAM BOYUTUNA İLİŞKİNPSİKOSOSYAL ARAŞTIRMALAR, Erdoğan Tozoğlu,Mücahit Dursun,Öner Gülbahçe, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-76, 2021 Sustainable Development

Metrics

Publication

7

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals