Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Ataturk University, Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde kliniğe taşınmada planlı eğitimin hastaların taşınma kaygısı üzerine etkisi The effect of planned training on transfer anxiety of the patients for transfer to the clinic from intesive care unit of cardiovascular surgery

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • 1998 Postgraduate

  Postoperatif dönemdeki hastaların ağrıyı tanımlamaları ve hemşirelerin ağrılı hastalara yönelik girişimlerinin incelenmesiInvestigation of the definition pain by the patients in the postoperative period and the attitudes of nurses towards the patients with pain

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Dijital Okur Yazarlık

  IT , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezi

 • 2021Eğiticilerin Eğitimi

  Education Management and Planning , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • 2021XVI. Adli Hemşirelik Kursu

  Health&Medicine , Adli Bilimciler Derneği

 • 2020Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri 1

  Education Management and Planning , Yüksek Öğretim kalite Kurulu

 • 2020Hemşirelik Eğitim programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Eğitim Çalıştayı

  Quality Management , Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2019HEMŞİRELİKTE EĞİTİM / ÖĞRETİM DERSİ LİSANS EĞİTİM ÇALIŞTAYI-II

  Measurement and Evaluation , İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

 • 2019Yükseköğretim Süreçleri İçin Kalite Değerlendiricisi Yetiştirme Eğitimi

  Quality Management , Ankara Üniversitesi- Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi

 • 2019Öğretim Teknikleri ve Ölçme Değerlendirme Modül 2

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2019Engelli Farkındalığı Eğiticiler Eğitimi

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2019Öğretim Teknikleri ve Ölçme Değerlendirme Modül 1

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi