Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Türk Dili, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Türk Dili, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Mücrim Âbid Divânı (İnceleme-Metin-Dizin)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Türk Dili

 • 2010 Postgraduate

  Ahmedî-İskendernâme (İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Türk Dili

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English